Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 9 maart

De waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was.
Jesaja 59 vers 14 en 15

Mensen die op hoge plaatsen zitten in de politiek of de maatschappij, staan vaak in de schijnwerpers. Anderen die daar voordeel van hebben, proberen hen te beschadigen. Hun handel en wandel wordt nagegaan. Een gevonden fout wordt dan breed uitgemeten. Als het echt een schandaal wordt, kan de man opstappen.

Wat dat betreft, is het fijn om een ‘gewone man’ te zijn. Dan is het veel eenvoudiger om dingen verborgen te houden die we liever niet in de krant zien staan.

Voor mensen kunnen we zo heel wat verstoppen. God ziet alles! Het is absurd te denken dat je voor de Alwetende iets geheim kunt houden.

God zal alles ook aan het licht brengen. Ons hele leven wordt openbaar. Daarop kan niets anders dan het oordeel volgen. Er is maar één manier om daaraan te ontkomen: God schenkt ieder vergeving die zijn zonden nu eerlijk voor Hem belijdt en het verlossingswerk van Christus aanneemt.

 

Het dagboek bestellen?