Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 7 december

Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien.
Johannes 12 vers 20 en 21

In Jeruzalem werd het feest van de joden gevierd. Er waren ook enkele Grieken gekomen. Blijkbaar hadden zij de God van Israël lief. Op het feest hoorden zij spreken over de Heere Jezus. Graag wilden zij Hem zien.

Wij kunnen niet naar Jeruzalem of Israël reizen om de Heere Jezus te ontmoeten. Hij is daar niet meer. Hij heeft de aarde verlaten en woont nu in de hemel.

Het is nu veel eenvoudiger om Hem te zien: we kunnen thuis onze Bijbel opendoen en lezen. Daarin zien we Hem, op elke bladzijde. In de vier Evangeliën rechtstreeks. Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes beschrijven Zijn geboorte, Zijn leven, Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart.

We lezen dat Hij volkomen Mens was, soms vermoeid en verdrietig, hongerig en dorstig. Ook zien we dat Hij waarachtig God is. Dat bewees Hij door Zijn alwetendheid en vele wonderen. Als we Hem zien, komen we van Hem onder de indruk.

 

Het dagboek bestellen?