Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 6 december

De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter.
Psalm 50 vers 6

Elk jaar wordt de rechtspraak in 113 landen met elkaar vergeleken. Nederland staat op de vijfde plaats. Denemarken kent het beste rechtsstelsel, dan Noorwegen, Finland en Zweden. Wat toegang tot de rechter betreft, is Nederland zelfs eerste. Ook is de rechtspraak hier het meest vrij van corruptie, discriminatie en politieke invloed.

Toch blijft het mensenwerk. Dus is het altijd met gebreken. Als het Góds werk is, is het feilloos. Wat is het daarom goed dat straks alle mensen voor Hem en Zijn Christus zullen verschijnen! Dat geeft ons de zekerheid dat er geen vergissingen worden gemaakt.

Niet één zondaar die weigerde zich te bekeren om zijn schuld te erkennen, zal zijn straf ontlopen. Ze worden allen in het eeuwige vuur geworpen. Wat een afschuwelijke toekomst! Maar ze hebben het zelf gewild; ze hebben Gods aanbod van genade afgewezen.

Omgekeerd zal niet één mens die in de Heere Jezus Christus heeft geloofd, toch nog veroordeeld worden. We zijn gerechtvaardigd in Gods oog en bestemd voor de hemelse heerlijkheid.

 

Het dagboek bestellen?