Gepost op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 6 april

Scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Joël 2 vers 13

Een jonge vrouw rijdt in haar auto naar huis. Het koelwater begint te lekken. ’t Is maar druppeltje voor druppeltje. Langzaam wordt het erger. Na een tijdje begint een lampje te knipperen. Ze ziet het wel, maar ze heeft zoals altijd haast. Ze rijdt gewoon wat harder, dan is ze eerder thuis. Een paar kilometer verder blijft het waarschuwingslampje branden. Ze snapt het: er moet iets gebeuren, maar het is nog maar een klein stukje. Je zag het aankomen: met de motor aan de kook staat ze aan de kant van de weg.

Zó slaan mensen Gods duidelijke waarschuwingen vaak in de wind! Zijn stem klinkt. Via een christen met wie ze in gesprek komen. Door een ernstige ziekte of een ongeluk. Of door iets wat ze lezen over de Bijbel en het evangelie. Luisteren we dan? Nemen we de waarschuwing ter harte?

God is genadig en geduldig. Hij klopt steeds weer aan. Maar een keer is het over. Dan trekt God de streep. Dan is het te laat!

Daarom is het nodig dat we ons met ons hele hart tot Hem bekeren en voor Hem knielen.

 

Het dagboek bestellen?