Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 5 oktober

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.
Handelingen 13 vers 38 en 39

Dit zijn de Tien Geboden:

  • U zult naast Mij geen andere goden hebben.
  • U zult geen beeld maken en daarvoor buigen.
  • U zult de Naam van God niet ijdel gebruiken.
  • Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
  • Eer uw vader en uw moeder.
  • U zult niet doodslaan.
  • U zult niet echtbreken.
  • U zult niet stelen.
  • U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
  • U zult niet begeren wat van uw naaste is.

Deze tien geboden gaf God aan Israël. Wie ze hield, zou leven. Wie ze overtrad, moest sterven.

Nu – wees eerlijk! –, wie durft te zeggen dat hij nog nooit één van deze geboden overtreden heeft? Daarom zijn we allemaal schuldig voor God.

Hij biedt nu een andere mogelijkheid aan om in Zijn ogen rechtvaardig te worden: door het geloof in de Verlosser Jezus Christus.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage