Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 26 oktober

Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
2 Petrus 1 vers 19

De Heilige Schrift is als een lamp. Het is als een schijnwerper die een brede straal licht naar voren werpt. Het profetische Woord schijnt in de toekomst. Het laat ons de dingen weten die te gebeuren staan.

Is het niet wonderlijk? God vertelt ons precies wat er allemaal gaat gebeuren. Als Zijn kinderen mogen we Zijn toekomstplannen kennen.

Hij heeft ons dat in de Bijbel meegedeeld. NĂ­et, om alleen maar onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Niet, opdat we het enkel zouden weten. Nee, Hij wil dat het een uitwerking in ons leven heeft.

Als we denken aan de verschillende oordelen die over de wereld komen, zoeken we dan nog een toekomst op aarde? Als het werkelijk tot ons doordringt dat de Heere Jezus elke dag kan komen, gaan we de dingen hier dan niet wat anders beoordelen? De tijdelijke dingen van dit leven verliezen dan hun waarde. Onze harten worden dan gevuld met de hemelse dingen, ja, met Christus Zelf.

 

 

Het dagboek bestellen?