Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 2 november

Als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 3

Met deze belofte aan Zijn discipelen verliet de Heere Jezus de aarde. Hij ging de hemel binnen. Maar Hij komt terug om ons te bevrijden uit alle moeilijke dingen op aarde. Als Hij ons haalt, komt een einde aan elk verdriet. Pijn en tranen, ziekte en zorg: we zullen er nooit meer door gekweld worden.

Hij komt om ons thuis te halen. Hij brengt ons waar Hij Zelf woont: in het huis van de Vader. Daar zijn vele woningen. Voor ons allen is daar plek. We zullen daar met de Heere Jezus en met de Vader leven.

Zijn terugkomst is het moment waarop we onze Verlosser voor het eerst werkelijk zullen zien. We kennen Hem nu uit de Bijbel. We zien Hem met de ogen van het geloof. We ervaren Hem in ons leven. Dán zullen we Hem zien met onze ogen!

Hij komt als Bruidegom om Zijn bruid, de gemeente, te halen voor de bruiloft. Inderdaad, we zullen dan onze eeuwige verbinding met Hem vieren. Hij gaf Zichzelf uit liefde voor ons over in de dood. Wat een vreugde straks bij Hem te zijn!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage