Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 3 november

De poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Mattheüs 7 vers 14

De politie in Thailand hield twee jaar geleden een klein autobusje aan. De Toyota Commuter was ingericht voor het vervoer van ten hoogste zestien personen. Er stapten 41 mannen uit. Het zat wel krap. Een jaar eerder haalde de Russische politie eenzelfde aantal inzittenden uit een Toyota Rav4. Die is bedoeld voor slechts vijf passagiers. Het was een record.

Was het maar zo dringen geblazen op de weg naar de hemel en het eeuwige leven!

De weg naar het verderf is breed. Je hoeft er inderdaad niets voor te doen om verloren te gaan. Gewoon oogkleppen op en vrolijk verder leven.

Wie graag in de hemel komt, hoeft er ook niets voor te doen. Sterker: hij kán er zelf niets aan doen. Wat daarvoor nodig was, heeft de Heere Jezus volbracht aan het kruis van Golgotha. Het enige wat God van ons verlangt, is dat we ons tot Hem bekeren en onze verlorenheid erkennen. Zo gaan we door die nauwe poort en over de smalle weg naar Gods eigen woning.

Hij nodigt alle mensen uit om tot Hem te komen.

 

Het dagboek bestellen?