Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 2 maart

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt.
Exodus 34 vers 6 en 7

God heeft in de Bijbel bekendgemaakt Wie Hij is. Toch bestaan er heel wat meningen en opvattingen over Hem die kant noch wal raken.

Heel wat mensen spreken altijd over Hem als ‘die lieve God daarboven’. Ze bedoelen dan vaak: Hij neemt het niet zo nauw. Als het moet, knijpt Hij wel een oogje dicht.

Wat een vergissing! Het is helemaal waar: God is liefde. Hij is vol van genade en barmhartigheid. Hij bewijst goedheid. Maar het andere is net zo waar: Hij is licht, Hij is heilig. Hij is vol gerechtigheid. Daarom kan Hij geen zonde door de vingers zien. Ook niet een kleintje. Hij zal de schuldige niet voor onschuldig houden.

Hoe zouden we dan voor Hem kunnen verschijnen? Dat gaat maar op één manier: als we eerst God onze zonden belijden, de toevlucht tot de Heere Jezus nemen en achter Zijn bloed en kruis schuilen.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage