Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 3 maart

Velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.
Handelingen 19 vers 18 en 19

Twee jaar geleden vond in de Iraakse stad Mosul een openbare boekverbranding plaats. ’t Werd gedaan door de religieuze politie van IS. Het betrof dan ook honderden Bijbels en christelijke boeken.

In onze dagtekst gaat het om mensen die tot het geloof in de Heere Jezus waren gekomen en hun eigen boeken verbrandden. ’t Waren boeken die te maken hadden met tovenarij, met occulte dingen.

Inderdaad, wie zich tot God bekeert en de Heere Jezus als zijn Zaligmaker leert kennen, moet schoon schip maken. Het is nodig om dan te breken met verkeerde dingen uit je oude leven. Het is dan ook nodig om radicaal te zijn. Het is eveneens nodig erop te letten dat die dingen niet na verloop van tijd op kousenvoeten weer binnensluipen.

Als we de Heere Jezus in ons hart en leven hebben toegelaten, wil Hij ook daar de leiding hebben. Hij wil onze harten vullen.

 

Het dagboek bestellen?