Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 1 maart

De aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld.
Genesis 6 vers 11

De lucht in de Britse hoofdstad Londen geldt als één van de sterkst vervuilde ter wereld. Sinds twee jaar worden er duiven ingezet om de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht te meten. Er vliegen er tien stuks rond met een sensor van 25 gram. De mensen kunnen via Twitter navragen hoe erg in hun wijk de luchtvervuiling op dat moment is.

Het is goed dat erop wordt gelet dat de lucht die we inademen, gezond is. Het is rampzalig dat wordt vergeten dat de atmosfeer op aarde volledig vergiftigd is. We bedoelen nu natuurlijk: in geestelijke zin.

In de tijd van Noach was de aarde vol verderf en geweld. Is het nu beter?

In Noachs dagen greep God in en kwam de zondvloed. Zo reinigde God de aarde. Hij heeft beloofd dat Hij dat niet nog een keer zal doen. Als we de regenboog zien, denken we daaraan. Straks zal God de aarde reinigen door vuur.

God heeft door Noach de mensheid gewaarschuwd, 120 jaar lang. Ook nu roept God het de mensen toe: Bekeer je, kom tot Mij en geloof in Christus, vóórdat het oordeel losbarst en het voor eeuwig te laat is!

 

Het dagboek bestellen?