Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 2 februari

Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! (…) Toen zei ik: Wee mij, want ik verga!
Jesaja 6 vers 3 en 5

Waarom zou ik me moeten bekeren? Ik ben goed genoeg om voor God te verschijnen. Waarom moet ik Jezus Christus als Verlosser aannemen? – Wie zo denkt, speelt met vuur.

Het is nodig om twee dingen te beseffen. Ten eerste, dat we als in de zonde gevallen mensen een volkomen verdorven hart hebben. En ten tweede, dat God absoluut heilig en rechtvaardig is. Hij kan niet een oogje dichtdrukken. Hij is het aan Zichzelf verplicht om elke zonde te straffen.

Als dat besef wordt geboren, wordt ons duidelijk hoe ontzettend ver de mens van God af staat. Als we er dan aan denken dat we eens voor Hem komen te staan, beginnen we te beven. Want dat kan alleen maar rampzalig aflopen.

Nu, daarom moet een mens zich bekeren en Jezus Christus als zijn Verlosser aannemen! De Heere Jezus is immers naar het kruis gegaan en heeft daar het verzoeningswerk volbracht. Dat deed Hij, opdat alle mensen tot God konden terugkeren. Dát is bekering: omkeren en naar God teruggaan. Dan ontvangen we zondenvergeving en rechtvaardiging.

 

Het dagboek bestellen?