Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 1 februari

De HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.
Numeri 21 vers 8

In februari vorig jaar werd een 10-jarige jongen in Australië gebeten door een tunnelspin. Het beestje zat in één van zijn schoenen. Toen hij die aantrok, werd hij gebeten in zijn vinger. De tunnelspin is één van de gevaarlijkste spinnen ter wereld. Binnen een kwartier kan z’n beet een kind fataal worden, doordat de spieren – en dus ook het hart – verkrampen. De jongen kreeg maar liefst twaalf doses tegengif … en overleefde het.

God stuurde slangen op Zijn volk Israël af, omdat ze weer eens ontevreden werden en mopperden. Wie gebeten werd, stierf. God had ook een ‘tegengif’. Dat was het enige middel om te overleven. Wie opkeek naar de koperen slang die Mozes op een stok in de hoogte hield, bleef in leven.

Door onze zonden hebben we het oordeel verdiend. De Bijbel noemt dat ‘de tweede dood’. Het is het eeuwige vuur. Ook hier is slechts één mogelijkheid om daaraan te ontkomen: door op te zien naar het kruishout van Golgotha. Daaraan hing de Heere Jezus om de straf in onze plaats te dragen.

 

Het dagboek bestellen?