Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 12 oktober

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.
Hebreeën 11 vers 29

Het slavenvolk Israël werd uit Egypte bevrijd. Bij hun uittocht stuitten ze op de Rode Zee. Door de hand van hun leider Mozes werd het water gekliefd. Er ontstond een droog pad. Daardoor trokken ze naar de vrijheid. De Egyptische soldaten achtervolgden hen en vonden daar hun einde.

Deze geschiedenis bevat symboliek. Die is ook nu in 2018 nog actueel. De Rode Zee is een beeld van de dood en het oordeel. Iemand die gelooft dat de Heere Jezus aan het kruis zijn plaats in het oordeel heeft ingenomen, wordt van zijn zonden verlost. Hij wordt ook bevrijd uit de macht van de boze. Het oordeel dreigt voor hem niet meer.

De Egyptenaren spreken van de mensen die niet voor God willen buigen. Ze verachten het kruis en wijzen de verlossing door Jezus Christus af. Ze gaan in eigen kracht de dood tegemoet. Ze worden daarbij echter verslonden. Door het sterven komen ze terecht in het eeuwige oordeel.

Voor ons die door Christus verlost zijn, is het sterven de toegangspoort naar de hemel!

 

Het dagboek bestellen?