Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 11 oktober

De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
2 Petrus 3 vers 10

Home Box Office, een televisie- en filmdienst, deed drie jaar geleden een onderzoek: 44 procent van de mensen gelooft in wonderen en 26 procent geeft zelfs aan ooit een wonder meegemaakt te hebben. Slechts 9 procent gelooft dat de wereld zal vergaan.

Vooral dat laatste is verontrustend. De Bijbel spreekt er zo duidelijk over. En de tekenen van de tijd spreken ook een duidelijke taal: de mensheid maakt zich rijp voor het oordeel. Juist waar het christendom is geweest en de Bijbel bekend was, is het afwijken van God en Zijn gedachten het grootst.

Mensen overschrijden grenzen. God laat niet met Zich spotten. Wanneer God ‘de streep trekt’, weten we niet. Daar moeten we ook niet naar raden. Maar dat God zal ingrijpen en Zijn Zoon zal zenden, heeft Hij duidelijk aangekondigd.

De aarde en de hemelen zullen vernietigd worden. En de mensen? Zij die God en Christus afwijzen, worden in de eeuwige vuurzee geworpen. Wie de Heere Jezus als Heiland heeft aangenomen, mag als kind van God eeuwig in de hemel wonen.

 

Het dagboek bestellen?