Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 10 oktober

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
Openbaring 19 vers 7

In de herfst van 2016 stierf in Engeland Karam Chand, na een huwelijk van liefst ruim negentig jaar. Hij werd dan ook 110 jaar oud. In 1925 was hij getrouwd in de Indiase staat Punjab. Zijn vrouw was toen een 12-jarig meisje. Op 103-jarige leeftijd verloor zij haar man.

Het huwelijk tussen Christus en de gemeente houdt eeuwig stand. Tot die gemeente behoren alle waarachtige christenen. Het is logisch: gedoopt zijn en lid zijn van een kerk, dát maakt ons niet tot een deel van de gemeente. Nee, alleen door een echte bekering en het ontvangen van de Heilige Geest worden we aan Gods gemeente toegevoegd.

Nu is die gemeente met Christus verloofd. Straks vindt de bruiloft plaats. Die verbintenis is eeuwig. Nooit zal er scheiding plaatsvinden. Nooit zullen we de tegenwoordigheid van onze Verlosser en Heiland verliezen.

Wat hebben we een heerlijke toekomst, wij allen die de Heere Jezus kennen en liefhebben! Zouden we er niet meer met anderen over moeten spreken?

 

Het dagboek bestellen?