Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 24 september

Wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen.
Spreuken 20 vers 22

Robert Samuel heeft een eigen bedrijf in New York. Hij verhuurt ‘wachtrijwachters’. Zo stond hij zelf in 2015 een keer 48 uur in de rij voor de iPhone 6s. Daarmee verdiende hij omgerekend zo’n 900 euro. Mensen die niet in een wachtrij willen of kunnen staan, huren hem in. Ja, wachten is van veel mensen niet de sterkste kant.

We worden opgeroepen om te wachten op God. Niet, dat er een lange rij wachtenden voor ons staat. De stem door de telefoon: ‘Er zijn nog drie (of vier) wachtenden voor u’, zullen we niet te horen krijgen als we tot God bidden. We hebben directe toegang tot Hem, altijd.

Het wachten op de Heere God heeft ermee te maken dat we het alleen van Hem verwachten. Wie zou ons kunnen helpen dan God alleen?

Hij is de God van het heil en de zaligheid, de God van het leven en de vrede. Nu, dat heil en die zaligheid, dat leven en die vrede biedt Hij ons aan. Als we in het geloof tot Hem gaan en ons beroepen op het sterven van Christus aan het kruis, zullen we al die heerlijke dingen direct van Hem ontvangen. We hoeven er dan niet op te wachten.

 

Het dagboek bestellen?