Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 23 september

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.
Hebree├źn 3 vers 1

God de Vader zond Zijn Zoon als Apostel naar de aarde. De Heere Jezus werd in gehoorzaamheid als Mens geboren om Zijn God aan ons mensen te openbaren.

Hoe zouden mensen God kunnen leren kennen, als niet God Zelf een Boodschapper had gezonden? Nu, dat is de Heere Jezus Christus. Omdat Hijzelf ook volkomen God is, kent Hij God. Niemand anders kon ons verklaren Wie God is.

De Heere Jezus is tegelijkertijd ook de Hogepriester. Als zodanig is Hij opgevaren naar de hemel, nadat Hij aan het kruis het verzoeningswerk had volbracht. Hij is als Mens de hemel binnengegaan om ons mensen bij God te brengen. Hij staat nu voor Gods aangezicht en spreekt daar voor ons. Hij is onze Zaakwaarnemer.

Op het kruis van Golgotha komen deze beide dingen op het hoogst samen. Door Zijn dood heeft de Heere Jezus als Apostel God op volmaakte wijze geopenbaard en verheerlijkt. Tegelijk heeft Hij als Hogepriester het offer gebracht waardoor onze zonde is weggedaan en we tot God zijn gebracht.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorie├źn Homepage