Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 19 maart

Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.
Johannes 19 vers 26 en 27

In Engeland en Ierland hebben ze het uitgeplozen: Johannes en Maria zijn daar al eeuwen de meest gebruikte namen. Dertien procent van de meisjes kreeg de naam van de moeder van de Heere Jezus, zelfs zeventien procent werd naar Zijn geliefde discipel vernoemd.

De betekenis van de naam Maria is ‘bitterheid’ of ‘bedroefdheid’, terwijl Johannes ‘God is genadig’ of ‘geschenk van God’ betekent.

Het eerste is wat van nature voor ons allen geldt. Door onze zonden waren we verloren. We zaten in bittere ellende. De echte blijdschap kenden we niet. Onze toestand was hopeloos.

God is echter genadig geweest. Hij heeft Zijn enige Zoon voor ons afgestaan en zond Hem naar het kruis om daar te sterven. De Heere Jezus nam onze ongerechtigheden op Zich en onderging de straf. Daarom kan God ons nu vergeving schenken en ons met Zichzelf verzoenen. Zó is de bitterheid geweken en kunnen we werkelijk blij zijn!

 

Het dagboek bestellen?