Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 5 juli

Toen het muildier onder de dichte takken van een grote eik kwam, kwam zijn [= Absaloms] hoofd vast te zitten in de takken van de eik, zodat hij bleef hangen tussen hemel en aarde.
2 Samuël 18 vers 9

Fernando Gava uit Peru maakte een parachutesprong, vanaf 3 kilometer hoogte. Hij kwam met een lijn vast te zitten aan het vliegtuig en bungelde er maar liefst een half uur onder. Toen lukte het hem de kabel met een mes door te snijden. De parachute ging gewoon open. Hij hield aan het avontuur slechts een lichte verwonding over.

Absalom overleefde het niet. Hij hing tussen hemel en aarde, maar kreeg drie speren in zijn hart gestoken. Hij was in opstand gekomen tegen zijn eigen vader, koning David, en probeerde hem van de troon te stoten.

Als een mens niet naar zijn Schepper luistert, is hij een rebel. Als hij weigert voor God en Zijn Zoon te buigen, is hij een opstandeling. Gods vonnis is streng: hij verdient de doodstraf. Let wel: dat is het eeuwige verblijf in de tweede dood, in de hel!

Wie zich tot Hem bekeert met belijdenis van zijn zonden, wordt gered, omdat de Heere Jezus Christus aan het kruis, hangend tussen hemel en aarde, het verzoeningswerk heeft volbracht!

 

Het dagboek bestellen?