Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 2 augustus

Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
MattheĆ¼s 25 vers 41

Het was erg zuur voor de vrijwillige brandweer in het Duitse plaatsje Kronshagen. De kazerne ging in vlammen op. Alle acht voertuigen en de verdere spullen om te blussen, waren binnen. De brandweerlieden waren onthand. Vanuit de omringende gemeenten werd hulp geboden, maar ze konden niet voorkomen dat alles volledig uitbrandde.

In vroegere tijden heeft vuur vaak enorme schade aangericht. Toen de huizen nog van hout waren en met riet bedekt, zijn halve en zelfs hele steden platgebrand.

In toekomstige tijden zal het vuur nog veel meer schade aanrichten. Elk vuur op aarde is een keer uitgewoed. Het vuur in de hel brandt eeuwig. Verschrikkelijk!

Is het fijn om daaraan te denken en daarover te spreken? Nee, natuurlijk niet. Maar het is afschuwelijk als mensen daar belanden, terwijl ze er niet voor gewaarschuwd zijn! God wijst erop, omdat Hij ons liefheeft. En wij waarschuwen onze medemensen ook, omdat wij hen liefhebben. We wensen hun de hemelse heerlijkheid toe!

 

Het dagboek bestellen?