Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 11 januari

De trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.
Jesaja 2 vers 11

Het Leger des Heils heeft altijd veel op straat gezongen en het evangelie verkondigd. ’t Gebeurde ook bij het sigarenmagazijn van Cees van Loo in de Keizerstraat in Den Helder. Iemand uit het publiek onderbrak de prediking. Hij brulde: ‘Ja, ja, tweeduizend jaar christendom en nóg is er oorlog’. Het antwoord van de evangelist was raak: ‘Ja, ja, zesduizend jaar water, maar jouw nek is nog vuil!’

God biedt de mensen nu al tweeduizend jaar zondenvergeving en het eeuwige leven aan – en nog steeds lopen er mensen rond die met hun zonden belast en geestelijk dood zijn. Is dat niet heel verdrietig?

Hoe kan het toch? God wil ons mensen gelukkig maken. Hij wil ons met Zichzelf verzoenen en onze schuld kwijtschelden. Waarom weigeren mensen dat zo hardnekkig?

Dat is hun trots. Want het enige wat God verlangt, is dat we ons voor Hem buigen en onze zonden belijden. En dat is zo moeilijk, hè! Toch zal eens ieder mens voor God moeten buigen en dan zal Hij hoogverheven zijn.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage