Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 10 januari

Gelooft u in de Zoon van God?
Johannes 9 vers 35

Een koorddanser liet zijn kunsten zien. Het publiek keek gespannen toe. Hij kreeg een stormachtig applaus.

De man zag onder de toeschouwers een jongen staan die laaiend enthousiast was. Hij vroeg hem: ‘Heb je gezien hoe ik die grote man over het koord heb gedragen? Geloof je dat ik jou ook naar de andere kant zou kunnen dragen?’ – ‘Natuurlijk kunt u dat! Die man is toch veel zwaarder dan ik’. – ‘Oké, klim dan maar op mijn rug’. Hij bukte, zodat de jongen op zijn schouders kon gaan zitten. Die deinsde echter geschrokken achteruit. Dat niet! Hij ‘geloofde’ wel, maar dacht er niet over om zich aan de koorddanser toe te vertrouwen.

Zo doen velen het met de Heere Jezus Christus. Op de een of andere manier geloven ze wel in Hem, maar ze durven zich niet aan Hem over te geven.

Echt geloof, dat is dat we onszelf helemaal aan Hem toevertrouwen. Als ik achteruit kijk, geloof ik dat Hij mijn zonden op het kruis heeft gedragen. Ik ben er zeker van dat Hij nu altijd bij mij is en voor mij zorgt. En met het oog op de toekomst is het mijn vaste overtuiging dat Hij mij veilig in de heerlijke hemel zal brengen.

 

Het dagboek bestellen?