Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 27 november

Wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.
Jesaja 53 vers 8

Louis Braille werd in 1809 geboren. Op 3-jarige leeftijd werd hij blind. Als jongeman ontwierp hij het brailleschrift. Het is een systeem van zes puntjes, net zoals op een dobbelsteen. De puntjes worden in het papier gedrukt. De verhoging is voelbaar. Een geoefende braillelezer vliegt in een razendsnel tempo door zijn boek heen. Louis Braille stierf al in 1852. Oud is hij niet geworden, maar velen zijn hem dankbaar.

De Heere Jezus stierf al op 33-jarige leeftijd. Hij is werkelijk weggerukt uit het leven. Hij heeft slechts kort geleefd, maar de gevolgen van Zijn verblijf op aarde zijn immens! Niet alleen van Zijn leven, veel meer nog van Zijn sterven.

Op het kruis van Golgotha volbracht Hij het werk van de verzoening. Daar eerde Hij God op het hoogst. De Heilige ontving volkomen genoegdoening voor de oneer die wij Hem door onze zonden hadden aangedaan. En tegelijkertijd heeft de Heere Jezus onze zonden voor eeuwig weggedaan, door het oordeel erover te ondergaan. Gods heilige toorn is gestild; wij zijn gerechtvaardigd. We zijn Hem oneindig dankbaar!

 

Het dagboek bestellen?