Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 28 november

Er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen.
1 Korinthe 3 vers 19 tot en met 21

Elk jaar worden alle universiteiten wereldwijd beoordeeld. Het gaat daarbij onder meer om gedaan onderzoek, de kwaliteit van het onderwijs en internationale activiteiten. Na de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Duitsland, is Nederland met dertien stuks in de wereldwijde top 200 het best vertegenwoordigd. Zeker afgemeten naar de grootte – of: kleinte – van ons land, is dat een mooie prestatie.

Eén ding mag nooit uit het oog verloren worden: in de dingen van God kan het menselijk intellect ons niet helpen. De Schepper beschouwt de overwegingen van de wijzen als zinloos.

Als we God willen leren kennen, moeten we naar Hém luisteren. Dat wil zeggen: in eenvoudig geloof mogen we de Bijbel lezen. Daarin horen we Zijn stem. Hij heeft Zichzelf geopenbaard. Hij spreekt tot ons hart en geweten. Daar is geen universiteit of hogeschool voor nodig, alleen geloof en een geopend hart dat bereid is om te gehoorzamen.

 

Het dagboek bestellen?