Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 17 april

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
Jesaja 55 vers 6

Het evangelie van de genade van God is gericht aan alle mensen. Daarbij wordt allereerst het geweten aangesproken. God zegt dat wij in vele dingen niet volgens Zijn eisen hebben geleefd. Daarom moet Hij straffen. Hij is immers de Rechtvaardige.

Het evangelie laat ook de mogelijkheid zien om aan die straf te ontkomen. Jezus Christus kan ons redden – en Hij alléén! –, omdat Hij aan het kruis voor onze zonden is geoordeeld en gestorven. Wie in Hem als de Verlosser gelooft, is gevrijwaard van het oordeel.

Dit aanbod van God is beperkt! Nee, níet in omvang. Want álle mensen wordt de genade aangeboden en állen kunnen het aannemen. Gods aanbod is echter wél beperkt in de tijd.

Als je van een bedrijf voor een bepaalde klus een offerte krijgt, staat er meestal zoiets bij van: ‘De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt twee maanden’. – Zo loopt Gods aanbod op een dag ook af. We weten alleen niet wanneer dat zal zijn. Daarom is uitstel levensgevaarlijk. Wie het nog niet heeft gedaan, moet zich vandaag tot God bekeren. Hij is nabij, roep Hem aan!

 

Het dagboek bestellen?