Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 18 april

Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.
Exodus 15 vers 26

Elk jaar lopen in Europese ziekenhuizen ongeveer 2,6 miljoen mensen een besmetting op, soms met fatale afloop. Er sterven jaarlijks 91.000 mensen aan. Ja, de ziekenhuisbacterie is berucht. Je gaat naar het ziekenhuis om genezen te worden, soms van iets dat tamelijk onschuldig is, en dan kom je er niet meer levend uit!

Wie tot God gaat om door Hem geholpen en gered te worden, weet zeker dat hem of haar zoiets nooit zal gebeuren!

Er kleeft geen enkel gevaar aan om Gods hulp in te roepen. Bij Hem bestaan geen besmettingen; Hij is de Heilige.

Er bestaat ook geen onzekerheid: God kán en zál helpen. Als een mens in de nood vanwege zijn zonden z’n toevlucht tot Hem neemt, heeft Hij hem nog nooit laten staan.

Er zijn ook geen wachttijden. Elk mens heeft direct toegang tot Hem. We moeten gewoon bidden. Evenmin moeten we wachten op de uitslag van onderzoek. Hij weet alles. Hij doorgrondt alles. Als Hij ons een middel geeft, hoeven we ook niet te wachten of het ‘aanslaat’. Nee, het bloed van Jezus Christus reinigt ons onmiddellijk van alle zonden!

 

Het dagboek bestellen?