Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 16 april

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.
Psalm 24 vers 1

Twee jaar geleden werd de Oppenheimer Blue bij het veilinghuis Christie’s verkocht. Het is een zeer grote en zeldzame blauwe diamant. De opbrengst was omgerekend ruim 51 miljoen euro. Voor gewone mensen lijkt het alsof zo’n koper van gekkigheid niet weet wat hij met z’n geld moet doen. Mensen die zó rijk zijn dat ze dat kunnen betalen, kijken er ongetwijfeld anders tegenaan.

Wie zich tot God heeft bekeerd, is nog veel, veel rijker. Moet je nagaan: je wordt een kind van God. Je Vader is de Eigenaar van alle plassen aardolie en van alle bellen aardgas. Alle zilver- en goudmijnen zijn van Hem. Het hele heelal. Ben je als Zijn kind dan niet schat- en schatrijk? Ja, maar dat is toch nog maar een schijntje. Is ware rust voor je geweten en hart niet veel belangrijker? Is de waarde van echte vrede en vreugde niet veel groter? Inderdaad, wie zich tot God heeft bekeerd, is welgelukzalig! Al die schatten worden ons eigendom op grond van het sterven van de Heere Jezus aan het kruis. Want alleen daardoor konden we met God worden verzoend en zijn we Zijn kinderen geworden.

 

Het dagboek bestellen?