Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 15 mei

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.
Nahum 1 vers 7

De Heere God kent alle mensen die zich tot Hem hebben bekeerd. Zij hebben hun zonden beleden en geloven in het verlossingswerk van Zijn Zoon. Ze hebben de toevlucht tot Hem genomen en zijn veilig voor het eeuwige oordeel. God heeft hen als Zijn kinderen aangenomen. De Heere Jezus kent allen die in Hem geloven, heel persoonlijk.

Er leven ondertussen zo’n 7 miljard mensen op aarde. Misschien voelen we ons wel eens eenzaam en denken we dat niemand naar ons omkijkt. Weet dan: uw Heiland kent u en houdt van u!

Hij is de goede Herder; Hij kent al Zijn schapen. Niet alleen de grote, gezonde en sterke schapen. Ook de oude en zwakke schapen en de kleine lammetjes. Hij heeft ons met Zichzelf verbonden.

Het is nodig om die verbinding te onderhouden en te koesteren. Dat doen we door tot Hem te bidden. Dat is: met Hem te spreken. We mogen Hem onze zorgen en ons verdriet meedelen, maar ook onze vreugde en mooie ervaringen vertellen. Hij spreekt door de Bijbel tot ons. Daarom is het belangrijk om tijd te nemen om naar Hem te luisteren.

 

Het dagboek bestellen?