Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 5 november

Zijn toorn verscheurt en haat mij; Hij knarsetandt tegen mij; mijn Tegenstander scherpt Zijn ogen tegen mij.
Job 16 vers 9

Job was Gods trouwe knecht. Toch liet God hem een enorm moeilijke weg gaan, omdat Hij hem iets wilde leren.

Dé trouwe Knecht van God was de Heere Jezus, Zijn eigen Zoon. Hij was volkomen gehoorzaam. Hij moest ook door grote moeilijkheden gaan. Dat was echter niet om dingen te leren, maar omdat Hij onze zonden droeg.

In onze dagtekst mogen we een toepassing op Hem maken. Het gaat daarbij uitsluitend om de drie uren van duisternis. Want alleen in die uren onderging Hij de straf over onze zonden. Alleen in die uren werd Hij door God verlaten en geslagen.

Inderdaad, tijdens die duisternis toonde God Zich als een Vijand en Tegenstander, als Iemand Die verscheurt en haat. Dat gold de zonde! In Zijn heiligheid heeft Hij een afschuw van de ongerechtigheid en haat Hij de zonde. Alles in Hem komt daartegen in opstand. Zijn toorn ontbrandt erover. Maar op Golgotha droeg de Heiland onze zonden. Ja, Hij werd tot zonde gemaakt. Dus Gods haat trof Hem, Zijn eigen Zoon.

 

Het dagboek bestellen?