Het Rechte Spoor – 2017 | Maandag 6 november

Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven (…) En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen.
Genesis 3 vers 12 en 13

Het gebeurt wel vaker dat een hond iemand bijt. Maar in november 2015 stond in Florida een man voor de rechter: hij had een hond gebeten. Hij ontkende het niet, maar beweerde dat de hond het eerst had gebeten. De jury van de rechtbank was er niet van onder de indruk. De man kreeg celstraf opgelegd.

Hoe menselijk is dat: ‘Hij begon!’ Altijd afschuiven. Al bij de eerste zonde was dat zo. Adam wees naar zijn vrouw en Eva schoof de schuld door naar de slang. Dat mag allemaal waar zijn, maar God vraagt elk mens: ‘Wat heb jij gedaan?’

Ieder mens zal voor Zijn troon komen te staan. Dan wordt hem de vraag gesteld: ‘Heb jij gezondigd?’ Niemand zal dat kunnen ontkennen.

De belangrijkste vraag zal zijn: ‘Heb jij de Heere Jezus geloofd en als je Heiland aangenomen, zodat je zonden vergeven zijn?’ Het antwoord op die vraag beslist waar we in de eeuwigheid zullen zijn. Het gaat er niet om of mijn buurman heeft geloofd, maar of ik mijn zonden heb beleden!

 

Het dagboek bestellen?