Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 31 december

Zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.
1 Korinthe 11 vers 26

De aangewezen dag om het avondmaal van de Heere Jezus te eten, is de eerste dag van de week. Hij vraagt aan de Zijnen dat te doen, “totdat Hij komt”. Is dat – naast het denken aan Zijn lijden en sterven aan het kruis – niet iets moois? We kijken niet alleen achteruit naar Golgotha, maar ook naar voren, ja, naar boven, naar Zijn komst.

Hij roept ons op de laatste bladzijde van de Bijbel toe: “Ik kom spoedig!” Dat is Zijn laatste boodschap voor ons.

Zou Hij dit jaar nog komen? Nog in 2017? Het kan! Het is nog geen twaalf uur middernacht.

Het is Gods grote genade dat Hij nog steeds wacht. Hij wenst dat zoveel mogelijk mensen zich tot Hem bekeren om behouden te worden. Als de laatste echter gekomen is – en dat weet Hij in Zijn wijsheid alleen –, zal Hij Zijn Zoon naar de aarde zenden.

Wat een dag zal dat zijn! We zullen Hem zien, Hem Die voor ons, voor mij naar het kruis is gegaan. Die mijn plaats in het oordeel innam en mijn schuld droeg. Die mij tot Gods kind en Zijn eigendom maakte. Hij is mijn Heiland, mijn Verlosser!

 

Het dagboek bestellen?