Het Rechte Spoor – 2017 | Zaterdag 30 december

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.
Hebreeën 12 vers 1

In het hieraan voorafgaande hoofdstuk wordt een groot aantal gelovigen uit oude tijden voorgesteld, tot bemoediging en voorbeeld. Zij vallen in twee groepen uiteen: een deel heeft in hun moeilijke omstandigheden de hulp van God ervaren en bleef in leven, het andere deel heeft ook Gods helpende hand gevoeld, maar stierf de martelaarsdood.

Ja, God handelt niet altijd gelijk. De éne keer doet Hij anders dan de andere keer. Hij gaat met elk van Zijn kinderen een heel persoonlijke weg. Maar Hij is altijd heel dichtbij!

Sommigen krijgen de gelegenheid God door hun leven te verheerlijken, anderen mogen Hem juist door hun sterven eren – zoals Híj het bepaalt.

Laten we nooit mopperen over de wegen die God met ons gaat, niet hardop en ook niet vanbinnen! Vaak zouden wij een andere weg hebben gekozen, maar zijn wij wijzer dan Hij? Als we ons ook in deze dingen volledig aan Hem overgeven, genieten we ware rust, vrede en blijdschap.

 

Het dagboek bestellen?