Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 29 oktober

Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het (…) Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Waar hebben wij nog getuigen voor nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw mening? En zij allen oordeelden over Hem dat Hij schuldig was en de dood verdiende.
Markus 14 vers 61 tot en met 64

Om de Heere Jezus veroordeeld te krijgen, hadden de joodse leiders valse getuigen laten komen. Tegen betaling waren die bereid leugens te verklaren. Hun opzet faalde: die valse getuigen spraken elkaar tegen.

Op grond waarvan werd de Heiland dan veroordeeld? Omdat Hij erkende dat Hij de Christus was. God heeft ervoor gewaakt dat Zijn Zoon níet op grond van een leugen is gestorven, maar op grond van de waarheid!

Omdat de achtbare leden van het Sanhedrin de Heere Jezus niet als de Christus van God wilden erkennen, dáárom ruimden ze Hem uit de weg. Ze hebben tandenknarsend gezien dat Pilatus boven het hoofd van de Heere Jezus aan het kruis liet optekenen: ‘Dit is Jezus, de Koning der joden’. God gaf een zichtbaar getuigenis over Zijn Zoon!

 

Het dagboek bestellen?