Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Zaterdag 28 oktober

Het gebeurde, toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf; want de man was oud en zwaar.
1 Samuël 4 vers 18

Het is bekend: wereldwijd wonen de zwaarste mensen in de Verenigde Staten. De tot nu toe zwaarste mens is dan ook een Amerikaan. Jon Brower Minnoch leefde van 1941 tot 1983. Zijn gewicht werd vastgesteld op 635 kilogram. Zijn vrouw woog maar 50 kilogram.

De hogepriester Eli was ook een zwaar man. Het verwijst naar zijn ‘geestelijke luiheid’. Hij had de zaak laten versloffen. Als leider van het volk was hij eindverantwoordelijk voor alles wat gebeurde. Maar hij liet z’n eigen zonen maar hun gang gaan, hoe goddeloos ze ook bezig waren. Dat kón gewoon niet goed aflopen.

Zou dat vandaag de dag anders zijn? Nee, natuurlijk niet. Het blijft altijd waar: wie met God en Zijn geboden geen of maar weinig rekening houdt, zal de gevolgen daarvan moeten dragen. Hoe God dat regelt, is Zijn zaak. Dat mogen en moeten we aan Hem overlaten.

Maar wie naar Zijn wil en gedachten wenst te leven, zal op aarde al de zegen daarvan ervaren.

 

Het dagboek bestellen?