Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 27 oktober

De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren. De stem van de HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol glorie. De stem van de HEERE breekt de ceders, ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon.
Psalm 29 vers 3 tot en met 5

Wanneer zullen dit jaar de geweldige herfststormen losbarsten? Ze getuigen van de grootheid van God. Het gieren van de wind, de kracht waarmee bomen worden ontworteld of geknakt, de opgezweepte golven van de zee die de kust beuken: de almacht van de Schepper straalt!

Gods stem in het natuurgeweld spreekt een taal die ieder kan verstaan. Het is de indringende oproep om ons aan onze Maker te onderwerpen.

Toch willen velen God de eer niet geven. Voor alles wordt een wetenschappelijke verklaring gezocht. Die kan best kloppen, maar wie daarmee de stem van God het zwijgen probeert op te leggen, laat z’n kans voorbijgaan.

God spreekt om de mensen te waarschuwen. Dat doet Hij uit liefde. Hij dringt er bij de mensen op aan dat ze zich tot Hem bekeren en voor Hem knielen. Als een mens die houding aanneemt, verheft die almachtige God hem tot Zijn eigen kind!

 

Het dagboek bestellen?