Het Rechte Spoor – 2017 | Donderdag 26 oktober

Er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.
1 Timotheüs 2 vers 5 en 6

De Fransman Blaise Pascal werd nog geen veertig jaar oud. Hij leefde van 1623 tot 1662. Toch is hij als wis- en natuurkundige zeer bekend geworden. Van hem komt de uitspraak:

Kennis van God zonder kennis van de ellende van de mens leidt tot trots.
Kennis van de ellende van de mens zonder kennis van God leidt tot wanhoop.
Kennis van Jezus Christus is de middenweg, omdat we daardoor zowel God leren kennen als onze ellendige staat.

Christus Jezus is de Middelaar tussen God en mensen. Hij is de Brug. Alleen via Hem kunnen wij met God in verbinding komen.

Er lag een enorm diepe kloof tussen ons en Hem. Wíj konden die nooit overbruggen. Die kloof werd gevormd door onze zonden. Nu, voor díe zonden is de Heere Jezus gestorven. Zo werd Hij de Brug over die kloof.

We kunnen nu tot God naderen. We zijn Zijn kinderen geworden. Wat een genade!

 

Het dagboek bestellen?