Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 24 december

Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was (…) Toen was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht.
Spreuken 8 vers 23 en 30

De Heere Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God. Voor ons mensen zijn de eeuwige dingen moeilijk, eigenlijk niet te begrijpen. God is van eeuwigheid af geweest. En van eeuwigheid af heeft Hij een Zoon. Hij had slechts één Zoon. In Hem vond God Zijn volkomen welgevallen.

Deze Zoon is Mens geworden. Hij werd geboren als een kleine Baby en in de kribbe gelegd. Waarom werd Hij geboren? – Om te sterven!

Is dat niet wonderlijk? Ja, dat is een wonder van Gods liefde en wijsheid. Door de zonde was de dood in de wereld gekomen. En omdat alle mensen gezondigd hebben, hadden allen de dood verdiend. Niet alleen het lichamelijke sterven, maar het oordeel zonder einde.

In Zijn grote liefde heeft God een oplossing gezocht, opdat wij daarvan gered zouden kunnen worden. Er was maar één weg: Zijn eigen Zoon moest onze plaats innemen en sterven aan het kruis. Met dat doel is Hij geboren: om te kunnen sterven!

 

Het dagboek bestellen?