Het Rechte Spoor – 2017 | Zaterdag 9 december

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
1 Johannes 1 vers 9

In december 2015 maakte de gemeente Groningen een foutje. Het was een heel pijnlijk foutje. Zo’n 5000 chronisch zieken en gehandicapten werden per ongeluk doodverklaard. Naar hun adres werd een brief gestuurd voor de nabestaanden: ze hadden door een meevaller recht op een financieel extraatje van 140 euro.

De woordvoerder van de gemeente moest het boetekleed aantrekken. Hij betuigde diepe spijt. Zo werd het probleem opgelost. Zou God anders handelen als mensen Hem hun zonden belijden? Nee! Hij heeft beloofd dat Hij ze dan alle zal vergeven; en Hij is getrouw en rechtvaardig: Hij zal dat dan dus ook doen!

We kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn dat onze God niet haatdragend en wreed is. Hij verblijdt Zich juist als Hij vergeven en mensen met Zichzelf verzoenen kan. Want Zijn liefde gaat naar allen uit. En in Zijn hemel is plaats genoeg voor allemaal. Daarom biedt Hij alle mensen oprecht gemeend het hemelse en eeuwige geluk aan.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage