Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 8 december

Waarom hebt u dan het woord van de HEERE veracht, door te doen wat slecht is in Zijn ogen? (…) Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen; u zult niet sterven.
2 Samuël 12 vers 9 en 13

De profeet Nathan sprak heel ernstig tot David. Wat had deze anders zo voorbeeldige man gedaan? Hij had overspel gepleegd met de vrouw van één van zijn trouwe dienstknechten. Daarna regelde hij dat die knecht in de oorlog viel. Zo maakte hij voor zich de weg vrij om diens vrouw te trouwen.

God zweeg niet. Hij liet de koning zeggen dat wat hij had gedaan, “slecht was in Zijn ogen”. Dáár gaat het om, ook nu nog. Het is niet belangrijk hoe mensen denken over huwelijkstrouw en overspel, maar wat Gód ervan vindt. Dát alleen is bepalend.

Wat is de reactie van David mooi! Hij werd door die boodschap van God diep in zijn hart getroffen. Hij boog zich en erkende: “Ik heb gezondigd tegen de HEERE”. Minstens zo mooi is het antwoord van de profeet daarop: “De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen”.

Inderdaad, als wij onze zonden belijden, vergeeft God direct, volkomen en onherroepelijk!

 

Het dagboek bestellen?