Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Donderdag 7 december

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
1 Petrus 1 vers 3 en 4

Het geld dat in december 2015 in een zijrivier van de Donau in Oostenrijk werd gevonden, hield de gemoederen behoorlijk bezig. De ruim 130.000 euro bleek door een bijna 90-jarige man in het water te zijn gegooid. Het waren zijn spaarcentjes. Hij was een tikje dement.

Onze rijkdom wordt door Godzelf in de hemelen bewaard. We zijn door het geloof in Christus Gods kinderen geworden. De erfenis die Hij voor ons heeft, is veilig. Niemand kan die aantasten of wegroven. We kunnen die ook niet zelf verknoeien of verspelen. We mogen rust vinden in de zekerheid dat Híj erover waakt.

Uiteraard spannen we ons in om God te dienen en ons te houden aan Zijn Woord, de Bijbel. Maar dat we straks in de hemel aankomen en die erfenis in ontvangst nemen, hangt – gelukkig! – niet af van onze verdienste, maar is gegrond op het kruis.

 

Het dagboek bestellen?