Het Rechte Spoor – 2017 | Zaterdag 18 november

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
Genesis 1 vers 1 en 2

Als een man 80 kilogram weegt, heeft hij 52 liter water in zich. Hij bestaat dus voor 65 procent uit water, zelfs zijn botten nog voor 25 procent.

Toen God op die eerste dag de hemel en de aarde uit het niets maakte, was onze planeet één grote oceaan. We noemen nu de gigantische plas water tussen enerzijds Azië en Australië en anderzijds Noord- en Zuid-Amerika de Grote of Stille Oceaan. Nu, dat gold toen voor de hele aardbol – groot en stil. Alleen maar water. Niets dan water.

God schiep daar het leven. Eerst plantaardig, toen dierlijk en ten slotte het menselijke leven. En nu geeft Hij aan ieder mens die in de Heere Jezus gelooft, het eeuwige leven.

Dat heeft niets te maken met het water van deze schepping. We krijgen het als we het water des levens drinken. Dat biedt de Heere Jezus alle mensen aan. Hij nodigt ze allemaal uit en roept: ‘Kom tot Mij en drink van het water des levens!’

We hebben het dan ook nodig om elke dag Gods Woord te lezen, om dat water te drinken.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage