Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 17 november

Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
Filippi 4 vers 19

Vanaf het begin van ons bestaan tot het einde van ons leven hebben we behoefte aan zuurstof. We kunnen ook niet zonder eten en drinken. Evenmin zonder slaap.

In heel wat gebieden op aarde zijn de mensen al tevreden als ze dat krijgen. En wij die in welvaart leven? Aan de wensen van de rijke mens in het vrije westen komt bijna geen einde. Door de reclame wordt de hebzucht tot een hoogtepunt gedreven.

Hoe staat het met de behoeften van onze harten? Hebben we honger naar het Brood des levens en dorst naar het Water des levens? Voelen we ons versterkt en verkwikt als we het Woord van God hebben gelezen? En onze zuurstof: hoe is ons gebedsleven als kinderen van God? Bidden we graag – of alleen uit sleur en misschien soms wel met een beetje tegenzin?

Hebben we ware rust gevonden bij de Heere Jezus, die voortdurende vrede in ons hart tijdens ons leven? Bij Hem vinden we alles wat we nodig hebben. Laten we daarnaar zoeken!

 

Het dagboek bestellen?