Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 19 november

(…) zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.
Mattheüs 20 vers 28

De Zoon des mensen is de Zoon van God. Van eeuwigheid af was Hij in de hemelse heerlijkheid. De vele engelen die Hij had geschapen, dienden Hem vol eerbied en ontzag.

Is het dan te begrijpen dat Hij vrijwillig op aarde kwam? Hij werd als een Baby geboren, maar niet in een paleis. Zelfs in de herberg was voor Hem geen plek. Een voedertrog voor de dieren was Zijn wieg.

De mensen wilden Hem niet. Hij was de Zondeloze en zíj waren zondaars. Het heldere licht dat Hij verspreidde, liet hun smerigheid zichtbaar worden. Zo snel mogelijk moest Hij daarom uit hun midden verwijderd worden.

Nee, op aarde werd de Heere Jezus door de mensheid niet gediend. Hij daalde echter nog verder af: Hij werd Zelf Dienstknecht. Hij nam vrijwillig de plaats van een Slaaf in. Dat deed Hij tijdens Zijn hele leven, maar vooral aan het kruis. Daar legde Hij Zijn leven af tot een losprijs voor velen: voor allen die in Hem zouden geloven. Welk een Meester hebben wij!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage