Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 3 november

Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
Genesis 3 vers 1

De duivel viel Eva aan in die hof van Eden. Ze liet zich door hem verleiden en sleepte Adam mee in de zonde. Uit deze geschiedenis leren we iets over de tactiek van de satan. Met zijn woorden: “Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?” zaait hij twijfel. Hij probeert Gods uitspraak te verdraaien en tast Zijn gezag aan.

“Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend” (vers 4 en 5). Nu loochent hij brutaal Gods waarschuwing dat Hij ongehoorzaamheid met de dood straft. Verder trekt hij Gods goedheid in twijfel. Hij zegt eigenlijk dat God de mensen iets goeds onthoudt. Als Hij echt het goede met hen voorhad, zou Hij hun van die vruchten te eten geven. En ten slotte wekt hij in Eva’s hart hoogmoed: ze zou als God worden!

Hoe kunnen we zulke aanvallen van de boze afweren? Het is daarvoor erg belangrijk dat we de Bijbel goed kennen. En het is zeer af te raden om in discussie te gaan met zulke verleiders. Het is bovenal van groot belang dicht bij God te leven!

 

Het dagboek bestellen?