Het Rechte Spoor – 2017 | Donderdag 2 november

Toen hij [= Simson] na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw, met honing.
Richteren 14 vers 8

In november 2015 werden in de Amerikaanse staat Arizona zes mensen in het ziekenhuis opgenomen: drie volwassenen en drie kinderen. Ze waren aangevallen door een enorme zwerm bijen. Het ging om de Afrikaanse honingbij die als agressief bekendstaat. Bij één van de volwassenen werden driehonderd steken geteld.

Simson nam van de honing die de bijen in het dode lichaam van de leeuw hadden gemaakt. Hij had natuurlijk geen imkerpak aan. Of ze hem ook gestoken hebben?

Aan het kruis van Golgotha heeft de Heere Jezus de satan overwonnen. Hij heeft hem de kop vermorzeld, zoals God het in de hof van Eden de slang al had aangekondigd. Maar de satan heeft de Heere Jezus de hiel vermorzeld. Dat wil zeggen: de duivel heeft de mensen opgehitst om de Zoon van God te kruisigen. Op ‘onnatuurlijk jonge leeftijd’ is de Heiland gestorven. Maar met welk een heerlijke gevolgen! Daarvoor mogen we Hem danken.

 

Het dagboek bestellen?