Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 20 oktober

Er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen.
Lukas 8 vers 17

Vandaag twee jaar geleden zette de politie op de Doggersvaart in Den Helder een auto met aanhanger vol hout aan de kant. De 66-jarige man erkende ronduit dat hij geen rijbewijs had en er ook nooit één had gehad. Z’n hele leven had hij zonder gereden. Hij was er nog nooit naar gevraagd. De agenten reageerden: ‘Eens loop je tegen de lamp’.

Dat klopt. Misschien niet op aarde, maar wel voor de troon van God. Want daar komt alles aan het licht.

Dat is niet echt een prettige gedachte, hè?

Dat hangt ervan af of we zondenvergeving hebben ontvangen. Als we onze zonden eerlijk voor God belijden en erkennen dat we schuldig zijn, vergeeft Hij ons alles. Dan is álles weggedaan. Dat betekent: er is níets overgebleven wat niet door de beugel kan.

Als we dat tot ons laten doordringen, waarom zouden we dan nog bang of bezorgd zijn voor onze openbaring voor Gods troon? Christus heeft toch werkelijk voor alles de straf gedragen?

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage