Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Donderdag 19 oktober

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
Jesaja 40 vers 8

De Bijbel is geschreven tijdens een periode van ongeveer 1600 jaar. God gebruikte daar een heel aantal mensen voor met een verschillende achtergrond en opleiding. Omdat God hun door de Heilige Geest nauwkeurig de woorden ingaf die ze moesten opschrijven, is Hij de werkelijke Auteur.

De Bijbel is een Boek voor alle tijden, voor alle landen, voor alle mensen – of die nu oud of jong zijn, rijk of arm, laag- of hoogopgeleid.

De Bijbel is niet verouderde literatuur die spreekt over maatschappelijke opvattingen en gebruiken die achterhaald zijn. Nee, het is een Boek voor nu. De Bijbel is het Boek van God. Hij opent daarin Zijn hart en spreekt zo tot ons.

De Bijbel is zó eenvoudig geschreven dat ook kinderen het kunnen begrijpen, maar is tegelijk zó diepgaand dat het scherpste verstand het niet kan doorgronden.

De Bijbel wendt zich niet tot ons verstand, maar tot ons geweten en hart. Hij dringt door tot de verborgen bronnen van onze gedachten en gevoelens en wijst in alles naar de Heere Jezus.

 

Het dagboek bestellen?