Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 15 december

Hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.
Jakobus 4 vers 14

Het is een prachtig gezicht: de nevel ’s morgens op het land! Die levert de mooiste plaatjes op. Maar je moet er snel bij zijn. Als de zon opkomt, is de nevel ras verdwenen. Dát is ons leven!

Een man lag op zijn sterfbed. Hij was 80 jaar oud en eigenlijk altijd gezond geweest. Nu was hij geveld. Steunend lag hij daar. Plotseling zei hij: ‘Ik heb voor niets geleefd. Wat moet ik tegen God zeggen als ik voor Hem sta?’ – Hem werd duidelijk dat hij zijn leven had verspild. Hij had de Heere Jezus niet als zijn Zaligmaker aangenomen.

Ook een christen lag op sterven. Hij had zich tientallen jaren geleden tot God bekeerd en was Zijn kind. Christus was zijn Heiland. Maar hij had toch z’n eigen leven geleefd. O nee, er waren geen grove zonden geweest. Zijn wandel was voorbeeldig. Maar hij had voor de aarde geleefd, niet voor de hemel en de Heere van de hemel. Hij riep het op zijn sterfbed: ‘Het is een verloren leven! Wat heb ik mijn Heiland aan te bieden? Ik sta met lege handen!’ Laten we in dit korte leven Christus als Redder aannemen en Hem in alles volgen en dienen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage