Het Rechte Spoor – 2017 | Zaterdag 16 december

Mijn schapen horen Mijn stem (…) zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken (…) en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.
Johannes 10 vers 27 tot en met 29

Twee jaar geleden vloog een Boeing 777 van Miami, de hoofdstad van Florida, naar de Golfstaat Qatar. Bij het opstijgen raakte het vliegtuig de verlichting van de baan. Pas toen het toestel na de vlucht van dertien uur was geland, viel op dat er een gat van 46 centimeter in de romp zat. Er was geen alarm afgegaan.

De passagiers konden opgelucht ademhalen. Wat zou er gebeurd zijn als dat gat tijdens het vliegen groter was geworden?

God heeft Zijn kinderen een behouden aankomst beloofd. Er zijn op de weg naar de hemel wel heel wat gevaren. Ze lijken soms levensbedreigend en ze kunnen het ons knap benauwd maken. Maar we mogen weten: onze goede Herder, de Heere Jezus, houdt ons vast. En ook onze God en Vader houdt Zijn hand beschermend over ons.

We kunnen best heen en weer geschud worden, maar God staat boven alles. Hij zal niet toelaten dat iets of iemand ons van Hem wegrooft. Hij gaf zó veel voor ons: Zijn eigen Zoon!

 

Het dagboek bestellen?